Selecteer een pagina
afbeelding van een brug

Home

 

Wie heeft zich nooit eens ongemakkelijk gevoeld in het rechtstreekse contact met een gehandicapte? Mensen met een beperking zien er vaak ‘anders’ uit. In onze maatschappij ligt de nadruk op het uiterlijk en het voldoen aan de gangbare normen. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop mensen met een beperking benaderd worden.

Nederland telt ruim 2 miljoen mindervaliden. Door de toenemende vergrijzing – met de daarbij horende gebreken – zullen we steeds vaker in contact komen met mensen die niet voldoen aan ‘het ideale plaatje’. PRO ABILITY wil helpen een brug te vormen waarop mensen elkaar kunnen ontmoeten op een gelijkwaardig niveau. Als trainers met een fysieke handicap willen wij de gêne – gevoed door onwetendheid – wegnemen zonder de handicap te negeren of te benadrukken.

Eenvoudiger gezegd: door de cursisten mee te nemen op onze reis door het dagelijkse leven als mensen met een beperking, willen wij hen laten zien hoe wij de samenleving ervaren vanuit onze positie.

 

 

PRO ABILITY IS GESTOPT PER 30 SEPTEMBER 2019

 

Wij bedanken alle scholen, zorginstellingen en studenten voor hun vertrouwen

PRO ABILITY
Romeinenstraat 19
6132 GH Sittard
(06) 53 78 65 40