Selecteer een pagina

Gastlessen

 

PRO ABILITY verzorgt gastlessen op scholen van VMBO- tot en met HBO-niveau. Het lesprogramma wordt specifiek voor elke doelgroep aangepast. Voor studenten van HAVO, VWO of ander voortgezet onderwijs worden de onderwerpen op een algemenere wijze benaderd.

Een quiz die tot doel heeft te onderzoeken hoeveel mensen in Nederland een handicap hebben, vormt een luchtig begin van het programma. De overige onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:

  • het verwerken van een (progressieve) handicap
  • statusverlies door een handicap
  • de beeldvorming omtrent handicaps
  • handicaps en intieme relaties / seksualiteit
  • zelfredzaamheid
  • tips voor de omgang met mensen met een beperking

De onderwerpen worden met behulp van professioneel videomateriaal zo aanschouwelijk mogelijk geïllustreerd. Rollenspellen, praktijkoefeningen, het poneren van stellingen en discussies maken het makkelijker om de link te leggen tussen de theorie en de praktijk van alledag. Het in de praktijk ervaren van een aantal fysieke beperkingen zorgt voor waardevolle leermomenten. Daarnaast wordt er intensief gebruik gemaakt van digitale online tools die de interactie tijdens de gastlessen stimuleren.

PRO ABILITY levert graag maatwerk. Daarom wordt altijd met de betrokken docent(en) overlegd als er niet voldoende tijd is om alle onderwerpen in het aantal afgesproken uren te behandelen. De gewenste onderwerpen wordt dan voorrang gegeven zodat deze zeker uitgebreid aan bod komen binnen de afgesproken tijdspanne.

PRO ABILITY
Romeinenstraat 19
6132 GH Sittard
(06) 53 78 65 40